A-lehdet Dialogi

A-lehdet Dialogi

A-lehdet Dialogi lyhyesti

A-lehdet Dialogi on Suomen suurim­pia sisältömarkkinointi- ja asiakasviestintätaloja. Teemme b to b- ja b to c -markki­nointi­viestin­tää useil­la toimi­­aloilla.

Tuotamme yli kahta­kymmentä asia­kas-, henki­löstö- tai sido­s­ryhmä­­lehteä digi­taa­li­sesti ja painet­tuna, kaikissa kana­vissa. Asiakas­­julkai­summe tavoit­tavat yli 3 mil­joonaa suoma­lais­ta. Viime vuosina olemme nous­seet alan kansain­­väli­sissä kilpai­luissa Pohjois­maiden palki­tuim­maksi sisältö­markkinointi­taloksi.

Dialo­gissa työsken­telee yli 20 työhönsä into­himoi­sesti suh­tautuvaa media-­alan ammat­tilaista. Käytössämme on A-lehti­talon moni­puoliset tilat, kuten nyky­­aikaiset studiot ja kuvaus­­kalustot. Osana A-lehdet-konsernia tar­joamme asiak­kail­lemme pääsyn media­­kentän palve­luihin.

Dialogilaiset

Kaikki Graafiset suunnittelijat Johto Tuottajat Projektipäälliköt Toimituspäälliköt
Henna Helne

Henna Helne
vastaava tuottaja
+358503313456
henna.helne@a-lehdet.fi

Katja Tarnanen

Katja Tarnanen
tuottaja
+358404157621
katja.tarnanen@a-lehdet.fi

Anna Hjelt

Anna Hjelt
projektipäällikkö
+358 40 583 6004
anna.hjelt@dialogi.fi

Outi Gyldén

Outi Gyldén
sisältöjohtaja
+358 440 258 328
outi.gylden@a-lehdet.fi

Eeva Lauronen

Eeva Lauronen
vastaava tuottaja
+35844 298 0770
eeva.lauronen@a-lehdet.fi

Milja Kangasmaa

Milja Kangasmaa
projektipäällikkö
+358 40 575 5068
milja.kangasmaa@a-lehdet.fi

Solja Sergelius

Solja Sergelius
vastaava tuottaja
+358 50 502 9734
solja.sergelius@a-lehdet.fi

Antti Vettenranta

Antti Vettenranta
valokuvaaja
+358 50 566 6766
antti.vettenranta@a-lehdet.fi

Tyttielina Kujala

Tyttielina Kujala
tuottaja
+358 45 358 2055
tyttielina.kujala@a-lehdet.fi

Matti Huttunen

Matti Huttunen
asiakkuusjohtaja
+358 50 414 4729
matti.huttunen@a-lehdet.fi

Anu Mäkelä

Anu Mäkelä
vastaava tuottaja
+358 400 727 200
anu.makela@a-lehdet.fi

Katriina Salmela-Vitikainen

Katriina Salmela-Vitikainen
AD assistentti / tuottaja
+358 50 441 2199
katriina.salmela-vitikainen@a-lehdet.fi

Elisa Lotti

Elisa Lotti
controller
+358 44 322 5895
elisa.lotti@a-lehdet.fi

Arja Kulmala

Arja Kulmala
asiakkuusjohtaja
+358 40 717 1442
arja.kulmala@a-lehdet.fi

Jouko Vuorela

Jouko Vuorela
vastaava tuottaja
+358 44 502 9732
jouko.vuorela@a-lehdet.fi

Jessica Leino

Jessica Leino
AD
+358 50 308 0275
jessica.leino@a-lehdet.fi

Mikko Hirvonen

Mikko Hirvonen
AD
+358 44 502 9726
mikko.hirvonen@a-lehdet.fi

Iida Kiviranta

Iida Kiviranta
AD
+358 44 222 2840
iida.kiviranta@a-lehdet.fi

Katarina Cygnel-Nuortie

Katarina Cygnel-Nuortie
vastaava tuottaja
+358 50 431 6834
katarina.cygnel-nuortie@a-lehdet.fi

Anne Ala-Jokimäki

Anne Ala-Jokimäki
AD
+358 40 834 8051
anne.ala-jokimaki@a-lehdet.fi

Markku Nykänen

Markku Nykänen
verkkotuottaja
+358 50 4144 646
markku.nykanen@a-lehdet.fi

Katarina Lönnström

Katarina Lönnström
AD
+358 40 702 9291
katarina.lonnstrom@a-lehdet.fi

Dialogi.fi