Työt

Dialogi työt

Palkittua yhteistyötä

A-lehdet Dialogin asiak­kaat edustavat Suomen suurimpia brändejä ja yrityk­siä. Yhteis­työmme tuloksena tarjoam­me niille viestintä­­strategioita ja tehokkaat välineet sisältö­­markki­noinnin onnistumiseksi.

Tuotta­mamme asiakas- ja sidos­­ryhmä­­mediat ovat viime vuosina menestyneet koti­maisissa ja kansain­­välisissä media­­kilpailuissa.

Viimeisin, makea voitto tuli Suomen merkit­tävimmässä digi­taalisen markki­nointi­­viestinnän töille tarkoitetussa Grand Onessa, jossa RAY:n Raymond.fi nappasi kultaa Paras design -sarjassa.

Palkin­toja eri kilpai­luista ovat ansainneet myös muun muassa Smartum, KotkaMills, FIM ja SATOn Kotona-lehti.

Alla esit­telem­me muuta­mia inspiroi­vista töistämme, tervetuloa tutus­tumaan!

Dialogi.fi